top of page

Málaflokkar a-ö

Einstaklingslausnir

Almannatryggingar/örorkubætur o.fl. 

 • Almannatryggingaréttur

 

Almenn lögfræðiþjónusta 

 

Barnaréttur og barnaverndarmál 

 • Afhendingarmál 

 • Faðernismál  

 • Forsjármál  

 • Sáttameðferð í forsjár og umgeng-nisréttarmálum 

 • Umgengnisréttarmál

 

Bygginga- og skipulagslöggjöf

 

Erfðaréttur

 • Dánarbússkipti  

 • Erfðaskrár 

 

Evrópuréttur

 • Evrópuréttur

 

Fasteignamál

 • Fjöleignarhús 

 • Gallar og aðrar vanefndir

 • Húsaleiga

 • Kaup og sala fasteigna

 • Skipulags og byggingamál 

•  Fasteignaréttur og auðlindaréttur

Fjármála- og bankasvið

 • Bankaréttur

 • Lánasamningar, veðsetningar

 • Rafræn bankaviðskipti

 • Verðbréfaréttur

 • Viðskiptabréf s.s. víxlar, tékkar, skuldabréf og rafbréf

 

Flutninga- og sjóréttur

 • Sjóréttur

Greiðsluerfiðleikar einstaklinga /fyrirtækja

 • Gjaldþrot 

 • Greiðslustöðvun

 • Endurskipulagning fjármála 

 • Nauðasamningar

Gjaldþrotaréttur

 • Skiptastjórn 

 • Skuldaskil 

Hjúskapur/sambúð

 • Hjúskaparslit - búskipti

 • Kaupmálar

 • Sambúðarslit - fjárskipti

 • Samningar sambúðarfólks

Hlutafélög/einkahlutafélög o.fl.

 • Félagaréttur 

 • Kaup/sala fyrirtækja

 • Samruni/yfirtaka fyrirtækja

 • Stofnun fyrirtækja

 

Húsfélög/fjöleignarhús

 • Innheimta

 • Ráðgjöf 

Innheimtur 

 • Innheimtur innlendis og erlendis 

Lögræði/lögræðissvipting 

 • Sjálfræði/sjálfræðissvipting

 • Fjárræði/fjárræðissvipting


Mannréttindi

 

Málflutningur

Sakamál

 • Réttargæsla brotaþola

 • Verjendastörf

Samkeppnisréttur 

 

Samningaréttur/samningagerð

 

Samningurinn um EES

 • Samningurinn um evrópska efnahagssvæðið

 

Sifjamál 

 • Skilnaðarmál/skilnaðarsamningar

 • Fjárskiptasamningar

 • Forsjá og umgengni

 

Skaðabótaréttur/slysamál

 

Skattaréttur

 

Stjórnskipunarréttur/stjórnarskrá

 

Veðréttur

 • Veðréttur

 • Ábyrgðir 

 

Vinnuréttur/vinnumarkaðsréttur

 • Ráðningasamningar

 

Verktakaréttur/verksamningar og útboð

Vátryggingaréttur

Vátryggingamál 

bottom of page